Team

Festival Committee:

 • Robert Scheck (festival director)
 • Beate Engelbrecht (international coordinator)
 • Anna Seegers-Krückeberg (festival director)
 • Torsten Näser (conception)

Executive Committee:

 • Johannes Kohout
 • Kanny Li
 • Judith Schein
 • Janek Totaro
 • Franziska Weidle

Interns 2022:

 • Lisa Baumann
 • Isabelle Cifu
 • Matjaz Pinter
 • Jana Schäfer
 • Nada Zraidi